Een testament

Dit is een nalatenschap waarin je aangeeft wat er gebeurt na je overlijden. Onderdelen zijn onder anderen de verdeling van goederen en kapitaal, de wensen voor de uitvaart en het aanwijzen van een persoon die de erfenis moet afhandelen. Een testament moet altijd worden opgesteld door een advocaat of notaris van De Vree Van Drongelen | Notarissen – Adviseurs | en is mogelijk vanaf de 16e levensjaar voor personen die in Nederland wonen. Als het document is opgesteld blijft deze altijd rechtsgeldig. Het is mogelijk om het tussentijds te veranderen en ook dit zal bij een notaris plaatsvinden. Op zichzelf is het verstandig om het na een verloop van tijd te controleren. Ben je het nog eens met de inhoud? Door veranderde wetgeving kan een testament niet geheel rechtsgeldig zijn. In dat geval is een kleine aanpassing nodig. Het document zal door de notaris worden aangemeld bij het Centraal Testamentenregister. Een notaris zal hier kunnen controleren of de overledene een een nalatenschap heeft gemaakt. 

Waarom een testament opstellen  

Er zijn veel redenen waarom mensen het document laten opstellen. De belangrijkste zijn: 

* Je behoud de regie over de eigen erfenis. 

* Het regelt de voogdij van minderjarige kinderen. 

* Je kunt zelf de erfgenamen benoemen. 

* Je bepaald wie de erfenis moet uitvoeren als executeur. 

* Het regelt de verdeling van goederen als er sprake is van ongetrouwde partnerschap. 

* Het regelt de bedrijfsopvolging. 

* Het stelt het vermogen van de kinderen veilig bij een tweede huwelijk. 

* Het kan erfbelasting besparen en zo fiscaal voordeel opleveren. 

* Er kan een legaat worden opgenomen. Hierbij wordt een vooraf bepaald som geld of goederen aan een ander persoon nagelaten. 

De regels bij samenwonen  

Stellen die samenwonen zonder geregistreerd partnerschap of huwelijk zijn niet automatisch elkaars erfgenaam. Volgens de wet gaat de erfenis in eerste instantie naar eventuele kinderen, ouders, broers en zussen. Door een testament op te stellen is het toch mogelijk om je partner als erfgenaam aan te wijzen. Een zelf opgesteld document is niet rechtsgeldig. Dit heet een codicil en heeft alleen betrekking op een schenking van bepaalde goederen aan een nabestaande. Geld en aandelen zijn niet via een codicil aan een nabestaande toe te wijzen omdat de wettelijke basis ontbreekt. 

De executeur  

Een executeur is een persoon die alle zaken rondom de afwikkeling van een testament afwikkelt. Denk hierbij aan het betalen van openstaande rekeningen en de juiste verdeling van de erfenis over alle erfgenamen. De executeur zal in het document bij naam zijn genoemd. Het grote voordeel van een executeur is dat maar 1 persoon verantwoordelijk is, waardoor de afhandeling vaak sneller zal plaatsvinden. Zonder executeur zijn alle erfgenamen gezamenlijk verantwoordelijk voor de afwikkeling.


Delen